top of page

寄賣車輛

香港寄賣車輛

你需要寄賣服務嗎?

 • 工作繁忙,未能配合買家的睇車時間,錯失買家睇車機會
   

 • 怕麻煩,唔想費神處理買車的繁複又瑣碎的手續
   

 • 新車到,舊車無車位放
   

 • 車位租約期滿,唔想再花數千元比停車場費用
   

 • 移民急於售車

專業銷售團隊

 • PRIVATE CORNER AUTO銷售團隊有多年豐富車輛買賣成交經驗。
   

 • 龐大客戶網絡,短時間內配對極具潛力買家提高促成機會。
   

 • 寄賣期間,根據市場數據分析,定期向各車主匯報銷售情況。
   

 • 成功簽訂買賣合約後,為車主及買家們全程跟進整個交收流程。

車輛寄賣服務
香港汽車美容

汽車美容

 • 所有寄賣車輛均會提供汽車美容 及 車內外清潔,增加買家信心。

定期汽車檢查

 • 專人每日定期檢查車輛狀況 。

香港驗車
bottom of page